Kunnat ovat suurten muutosten edessä -  Tamperekin!

Uudistuksissa eri ikäisten kuntalaisten huomioiminen ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien vastuulle kuntien on otettava vahva rooli kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Kunnat vastaavat edelleen koulutuksesta, nuorisotyöstä, vapaa-ajan palveluista, kulttuurista ja liikunnasta sekä asuinalueiden kehittämisestä ja liikenteestä. Kunnat vastaavat edelleen myös lähipalveluista  mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä (esim. palvelubussit) osana maakuntamallia!!!

TAVOITTEENA TASA-ARVON JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SEKÄ TALOUDELLISEN JA SOSIAALISEN TURVALLISUUDEN TAKAAMINEN!

me_kaksin.jpg

  • Tehdään yhdessä Tampereesta hyvän työelämän ja arkisen hyvinvoinnin kaupunki.

Tampereen on luotava edellytykset uusille työpaikoille sekä teollisuuteen että palveluihin. Jos vienti ei vedä - veroeurojakaan ei tule. Pelkästään kökkäpalvelujen varaan kunnan talous ja kehittäminen ei voi perustua.

  • Talous tasapainoon.

Asiat tärkeysjärjestykseen, tuottavuutta lisättävä, byrokratiaa kevennettävä eli  rönsyt karsittava hallinnosta. Ei lisää miljoonainvestointeja - tunnelit, ratikka, areena on kuntalaisten maksettavana jo nyt.kiitos_kukkasesta_kaikesta.jpg

  • Turvataan riittävät ja laadukkaat ikäihmisten palvelut kotona ja  laitoksissa.

Lisää käsipareja vanhusten palveluihin - lähellä. EI robotteja! Kunta vastaa kuntalaisten hyvinvoinnista.

  • Koulujen eriarvoistumiskehitys pysäytettävä. Nuorisotakuu toteutettava. Koulutus on kaiken perusta - myös oppipoika-kisälli- mestari malli.maalataan.jpg

Laadukas ja turvallinen perusopetus taattava kaikille lapsille ja nuorille. Nuorille tarjottava jatkokoulutuspaikkoja, työpaikkakoulutusta ja työn ohessa oppimista kehitettävä. Nuorille järjestettävä työtä, koulutusta ja/tai työharjoittelua.

  • Julkisia palveluita mm. terveyskeskus -palveluja on kehitettävä ja uudistettava.

Julkiset palvelut kaikkien saataville ja joustavuutta palvelujen valintaan.  Riittävästi tarjolla myös julkisen sektorin tuottamia tk-palveluja - ei vain yksityisten tuottamia palveluja. Kuntatyö on kunnon työtä.

  • Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset kaikkien ulottuville. 

Maksut oltava kohtuullisia siten, että kaikilla mahdollisuus liikuntaharratuksiin. Liikuntapaikkojen käyttövuorot tulisi tarjota lasten ja nuorten liikuntaan maksuttomasti tai nimellisin kustannuksin.

  • Kaavoituksessa ja asuinalueiden suunnittelussa on otettava huomioon mm. lähiliikuntamahdollisuudet. Ympäristö tuo arkeen elinvoimaa.

PyorailijaTytot.jpgMonikäyttöisiä lähiliikuntapaikkoja on sijoitettava kaikkien asuinalueiden yhteyteen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tiivisrakentaminen ei vie puistoja ja että, rantarakentamisessa mm. rantapuistotiet ovat julkisessa käytössä ja että viihtyisiä puistoja on edelleenkin kaupungissa.