Kiusatuksi joutuminen satuttaa syvältä.

04.04.2024

Mitä kiusaaminen on?

Koulukuva_learn_love_think.jpg

 • Tiesitko, että

…lähes jokainen meistä on kohdannut kiusaamista?

…kiusaaminen ei vaikuta ainoastaan siihen, jota kiusataan (vaan koko luokkaryhmään.)

…kaikilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lähes jokainen meistä on kohdannut kiusaamista. Saattaa olla, että olet nähnyt, kun jotakuta toista kiusataan tai sinua itseäsi on kiusattu.

Kiusaaminen on sitä,

 • kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä.
 • pahaa mieltä aiheuttavat joku tai jotkut, jo(i)ta vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.

Kiusaaminen on erityisen raukkamainen teko, koska kiusatun oppilaan on usein hankala puolustaa itseään. Kiusaamista voi tapahtua välitunnilla, ruokalassa, koulun käytävillä tai oppituntien aikana. Ehkä olet huomannut, että jotakuta nimitellään tai hänelle naureskellaan? Tönitään, lyödään tai viedään tavaroita? Tai ehkä luokallasi on oppilas, josta puhutaan selän takana tai häntä ei oteta mukaan porukoihin? Tai ehkä sinulle itsellesi on käynyt niin?

Kiusatuksi joutuminen satuttaa syvältä. Ei myöskään tunnu hyvältä käydä koulua silloin, kun tietää että jotakuta kiusataan ja hänellä on paha olla.

Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista. Suomessa laki turvaa kaikille oppilaille oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Se tarkoittaa, että jokaisella oppilaalla on oikeus vaatia, että kiusaamiseen puututaan. Se tarkoittaa myös, että koulun aikuisilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen.

Oppilaille ja huoltajille kerrotaan lukuvuoden alussa käytössä olevista kiusaamisen ehkäisyn toimintatavoista. Oppilaille ja huoltajille kerrotaan myös heidän oikeudestaan opiskeluhuoltopalvelujen käyttöön.  Kiusaamistilanteissa voidaan käyttää perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja turvaamistoimia paikallisen suunnitelman mukaisesti.  Kurinpitoa harkitessa tulee ottaa huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja kehitystaso. 

Opetuksessa voidaan käyttää opetuksen turvaamiseksi ja kurinpitona perusopetuslaissa säädettyjä keinoja:  

 1. kasvatuskeskustelu 
 2. siivousvelvoite 
 3. esineiden tai aineiden haltuunotto  
 4. tavaroiden tarkastaminen 
 5. määräys kotitehtävien tekemiseen 
 6. jälki-istunto 
 7. määräys poistumaan jäljellä olevaksi oppitunniksi tai poistumaan tilaisuudesta, ja oikeus poistaa oppilas, jos hän ei noudata määräystä 
 8. opetuksen epääminen 
 9. kirjallinen varoitus 
 10. määräaikainen erottaminen
24.05.2024Eiks kaikki osaakaan englantia - do speak english!
13.05.2024Koululaisten kesäloman ajankohta puhututtaa toukokuussa
30.04.2024Kun some on täynnä tolloja, yksi piirros auttaa
11.04.2024Kevään riemua ja kaihoa runomuodossa
07.04.2024Onnellisuus on ikioma voimavara ja arjen resurssi!
04.04.2024Kiusatuksi joutuminen satuttaa syvältä.
30.03.2024YKSINÄISYYS on voimakkaasti eriarvoistava ja yhteiskunnallisesti kallis asia!
23.03.2024Rauhallista Pääsiäisaikaa kaikille!
11.03.2024Pääsiäinen 2024 - paaston jälkeen virvotaan varvotaan tuoreeks terveeks!
07.03.2024Nimen muistaminen on toisen arvostamista!

Siirry arkistoon »