Emme opiskele koulua vaan elämää varten "Non scholae, sed vitae discimus?

05.09.2022

Lukiossa liikaa turhia kursseja (yhteiskuntaoppi, kielet yms.), totesi tamperelainen paikallispoliitikko ja rehtori (AL).

Näinkö meidän nuoria ohjeistetaan asennoitumaan koulunkäyntiin ja työelämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin.Jos joku aine on yhdelle ihmiselle ollut kouluaikana turha niin voiko yleistää, että se on kaikille turhaa ajanhaaskausta. 

Luin klassillisessa lukiossa pitkän latinan, joten opiskelimme latinaa noin 924 tuntia. Väitän, että nuo ’kuolleen kielen’ opiskeluun käytetyt työtunnit eivät ole olleet ajan haaskausta. Latinan kielioppiopinnot ja sanojen ulkoa pänttääminen oli meille haaste, mutta niistä opinnoista oli ja on ollut hyötyä muiden kieleen opiskelussa mm. englanti, saksa, ranska, venäjä. Yliopisto-opinnoissa sivistyssanat ja tietyn alan käsitteet aukenivat oitis, kun muisti latinankielisen kantasanan; oli heti jonkinlainen ymmärrys, mistä puhuttiin. Biologian opinnoissa kasvien ja eläinten tieteelliset nimet tuntuivat jäävän helposti mieleen juuri yleissivistävän latinan ansiosta. Ulkoa oppiminen ei ole enää koulussa IN vaikka sitä taitoa tarvitaan mm. muistin kehittämiseen.

Toisen asteen koulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä kasvattaa nuoren valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista.  Sen tulee antaa riittävät valmiudet jatko-opintoihin.

Nuorta on ohjattava toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Yhteiskuntaopin neljä kurssia on todella tärkeä aine. Opetuksen on tuettava opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Laaja-alaisesta koulutuksesta on hyötyä työpolun suunnittelussa ja työelämässä.

Suomessa ammatti- ja tuotantorakenteet muuttuvat jatkuvasti. Työn sisällöt uusiutuvat ja osaamistasovaatimukset kasvavat. Koulun tehtävä on ennen kaikkea tarjota nuorille yleissivistävä pohja, jonka päälle voi rakentaa minkä tahansa työ-/elämän polun.

 

Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila, KM MBA

Kasvatustieteen maisteri, ammattikasvatus ja Liiketaloustieteen maisteri

01.12.2022Ihana enkeliruno Elina Karjalaiselta
01.12.2022Tulen ja valon joulu valtaa Kalevan kirkon 17.12. Tule mukaan!
01.12.2022Nimen muistaminen on toisen arvostamista!
30.11.2022Joulun alusajan mietteitä.
28.11.2022Onnellisuus on ikioma voimavara ja arjen resurssi!
17.11.2022Käytä äänioikeuttasi! Seurakuntiin valitaan uudet päättäjät sunnuntaina 20.11.
05.11.2022Vaikuta kirkon asioihin sekä kanssakulkijoiden arkeen omilla kulmilla!
19.10.2022Pikkuorava tuo iloa arkeen samoin tintit
08.10.2022Syksyn valoa!
06.10.2022Uskottu Toivottu Rakastettu olet Sinä!

Siirry arkistoon »